1685097425-proscenic中文
1685097434-ultenic中文-2
1686211930-vactidy_cn
1685097420-chefree中文
previous arrow
next arrow
1685097497-prosscenic
1685097505-ultenic中文
1686212727-vactidy_cn
1685097493-chefree

公司动态

产品动态

研发为基础,技术驱动的全球清洁电器领域顶尖品牌

强大研发实力深度结合国内优质供应链资源,精品布局市场,成熟后端运营服务能力,旨在成为全球清洁电器顶尖的品牌,做精做深全球品牌定位

0 +
业务涉及国家及地区
0 +
全球子公司
TOP 0
2022年度中国出海品牌
0 W
购买用户数
0 %
研发人员占比

全球子公司

业务涉及国家及地区

仓储售后中心